Pomažemo svijetu koji raste od 1983. godine

Japanska dijagonalna zagrada